Listopad 2012

Still The One video

30. listopadu 2012 v 17:58 | Looren

Summer Love video

30. listopadu 2012 v 17:57 | Looren

Change My Mind video

30. listopadu 2012 v 17:55 | Looren

irresistible video

30. listopadu 2012 v 17:52 | Looren

Nobody Compares video

30. listopadu 2012 v 17:49

Over Again

30. listopadu 2012 v 17:47 | Looren

Last First Kiss video

30. listopadu 2012 v 17:44

Loved You First (video)

30. listopadu 2012 v 17:42 | Looren

C´mon C´mon (video)

30. listopadu 2012 v 17:37 | Looren

I Would ("lyrisc")

30. listopadu 2012 v 17:33 | Looren

Shes Not Afraid (lyrics)

30. listopadu 2012 v 17:29 | Looren

Heart Attack ("video")

30. listopadu 2012 v 16:24

Rock Me ("video")

30. listopadu 2012 v 16:23 | Looren

Kiss You (lyrics - video)

30. listopadu 2012 v 16:19 | Looren

Keď výde videoklip pridám ho namiesto thoto :))

Back For You

30. listopadu 2012 v 16:17 | Looren

Back For You- Preklad

24. listopadu 2012 v 20:42
Liam:
Kedykoľvek zavriem oči, predstavím si ťa tam
Pozerám sa do davu, si všade

Zayn:
Sledujem ťa z pódia yeah
Tvoj úsmev je teraz na každom tvári
Ale zakaždým, keď sa prebudíš
Počuješ ma povedať
zbohom

all:
Zlato, nemusíš sa báť
Prídem si staré pre teba, späť pre teba,
staré pre teba, teba
V poslednej dobe bláznime
prichádzam pre teba, späť pre teba,
staré pre teba, teba

Louis:
Nikdy predtým som nebol tak zabuchol do nikoho
A zakaždým, keď sa obaja dotýkame, ja chcem viac

Zayn:
Tak mi povedz nič sa nezmení yeah
A ty neodídeš yeah

Louis:
Pretože hoci každý večer budeš vedieť, čo poviem

Harry:
zbohom

all:
Zlato, nemusíš sa báť
Prídem si staré pre teba, späť pre teba,
staré pre teba, teba
V poslednej dobe bláznime
Prídem si staré pre teba, späť pre teba,
staré pre teba, teba

Louis:
Hneď som späť pre teba
Hneď som späť pre teba
Hneď som späť pre teba

Liam:
V poslednej dobe bláznime
Takže ja sa vraciam naspäť
Yeah ja sa vrátim

Harry:
Pre teba yeah

all:
Zlato, nemusíš sa báť
Prídem si staré pre teba, späť pre teba,
staré pre teba, teba
V poslednej dobe bláznime
Prídem si staré pre teba, späť pre teba,
staré pre teba, teba

Staré pre teba, staré
Staré pre teba, staré
Staré pre teba, staré
Staré pre teba

V poslednej dobe bláznime
Prídem si staré pre teba, späť pre teba,
staré pre teba, teba.

Back For You- TEXT

24. listopadu 2012 v 20:38
Liam:
Whenever I close my eyes, I picture you there
I'm looking out at the crowd, you're everywhere

Zayn:
I'm watching you from the stage yeah
You're smile is on every face now
But every time you wake up
You're hearing me say
Goodbye

All:
Baby, you don't have to worry
I'll be coming back for you, back for you,
back for you, you
Lately, I've been going crazy
So I´m coming back for you, back for you,
back for you, you-u-u-u

Louis:
I've never been so into somebody before
And every time we both touch I only want more

Louis:
So tell me nothing's going to change yeah
And you won't walk away yeah

Louis:
Cause even though every night you'll know what I'll say

Harry:
Goodbye.

All:
Baby, you don't have to worry
I'll be coming back for you, back for you,
back for you, you
Lately, I've been going crazy
So I'm coming back for you, back for you,
back for you, you-u-u-u

Louis:
Right back for you
Right back for you
Right back for you

Liam:
Lately, I've been going crazy
So I'm coming back
Yeah I am coming back

Harry:
For you yeah

All:
Baby, you don't have to worry
I'll be coming back for you, back for you,
back for you, you
Lately, I've been going crazy
So I'm coming back for you, back for you,
back for you, you-u-u-u

Right back for you, right back
Right back for you, right back
Right back for you, right back
Right back for you-u-u-u.

Lately, I've been going crazy
So I'm coming back for you, back for you,
back for you, you-u-u-u.

Rock Me- Preklad

24. listopadu 2012 v 20:20
Harry:
Pamätáš na leto '09
Chcem byť späť každú noc
Nemôžem klamať, bolo to najlepšie obdobie môjho života
Ležím na pláži ako na nás slnko svietilo
Hrám na gitare pri ohni príliš hlasno
Oh, bože, nikdy nám nemohol pokaziť náladu
Louis:
Myslel som si že lepšie je zostať sám
Prečo som ťa vôbec chcel nechal odísť?
V mesačnom svetle som pozerali na more
Tie slová ktorá si šepkala tým budem vždy veriť
Refrén Niall:
Chcem aby si ma rozhýbala, rozhýbala, rozhýbala, yeah
Chcem aby si ma rozhýbala, rozhýbala, rozhýbala, yeah
Ja chcem aby si udrela do pedálu, heavy metal, ukáž mi že sa staráš
Chcem aby si ma rozhýbala, rozhýbala, rozhýbala, yeah
Liam:
Jo, boli sme spolu v lete '09
Chcem to späť ako stlačenie a pretočenie pásky
Bola si moja a nikdy sme si nepovedali ahoj
Louis a Harry:
Myslel som si že je lepšie zostať sám (lepšie sám)
Prečo som ťa vôbec chcel nechal odísť? (nechal odísť)
V mesačnom svetle sme pozerali na more (pozerali na more)
Tie slová ktorá si šepkala tým budem vždy veriť
Niall:
Chcem aby si ma rozhýbala, rozhýbala, rozhýbala, yeah
Chcem aby si ma rozhýbala, rozhýbala, rozhýbala, yeah
Ja chcem aby si udrela do pedálu, heavy metal, ukáž mi že sa staráš
Chcem aby si ma rozhýbala, rozhýbala, rozhýbala, yeah
Všetci:
Rozhojdajte ma znovu
Rozhojdajte ma znovu
Rozhojdajte ma znova, yeah
Chcem aby si ma rozhýbala znova
Rozhojdajte ma znovu
Rozhojdajte ma znova, yeah
Niall:
Chcem aby si ma rozhýbala, rozhýbala, rozhýbala, yeah
Chcem aby si ma rozhýbala, rozhýbala, rozhýbala, yeah
Ja chcem aby si udrela do pedálu, heavy metal, ukáž mi že sa staráš
Chcem aby si ma rozhýbala, rozhýbala, rozhýbala, yeah
Chcem aby si ma rozhýbala, rozhýbala, rozhýbala, yeah
Chcem aby si ma rozhýbala, rozhýbala, rozhýbala, yeah
Ja chcem aby si udrela do pedálu, heavy metal, ukáž mi že sa staráš
Chcem aby si ma rozhýbala, rozhýbala, rozhýbala, yeah

Rock Me- TEXT

24. listopadu 2012 v 20:18
Harry:
Do you remember summer '09
Wanna go back there every night
Just can't lie it was the best time of my life
Lying on the beach as the sun blew out
Playing this guitar by the fire too loud
Oh my my they could never shut us down

Louis:
I used to think that I was better alone
Why did I ever want to let you go ?
Under the moonlight as we stared to the sea
The words you whispered I will always believe

Niall :
I want you to rock me, rock me, rock me, yeah
I want you to rock me, rock me, rock me, yeah
I want you to hit the pedal, heavy metal, show me you care
I want you to rock me, rock me, rock me, yeah

Liam:
We were together summer '09
Wanna roll back like press and rewind
You were mine and we never said goodbye, I-I

Louis and Harry:
I used to think that I was better alone (better alone)
Why did I ever want to let you go ? (let you go)
Under the moonlight as we stared to the sea (stared to the sea)
The words you whispered I will always believe

Niall :
I want you to rock me, rock me, rock me, yeah
I want you to rock me, rock me, rock me, yeah
I want you to hit the pedal, heavy metal, show me you care
I want you to rock me, rock me, rock me, yeah

All:
R-O-C-K me again
R-O-C-K me again
R-O-C-K me again, yeah
I want you to
R-O-C-K me again
R-O-C-K me again
R-O-C-K me again, yeah

Niall :
I want you to rock me, rock me, rock me, yeah
I want you to rock me, rock me, rock me, yeah
I want you to hit the pedal, heavy metal, show me you care
I want you to rock me, rock me, rock me, yeah

I want you to rock me, rock me, rock me, yeah
I want you to rock me, rock me, rock me, yeah
I want you to hit the pedal, heavy metal, show me you care
I want you to rock me, rock me, rock me, yeaah

Bla Bla

23. listopadu 2012 v 21:28
Bla BLa Bla